Gimnastyka rodzinna

 

 

Gimnastyka grupowa polega na tworzeniu zespołów pacjentów o podobnych zaburzeniach narządu ruch i wprowadzeniu specjalnych ćwiczeń wskazanych dla danego typu schorzeń. Gimnastyka ma na celu poprawienie ogólnej sprawności fizycznej, zwiększenie siły mięśni, przywrócenie lub poprawę czynności aparatu ruchu, zapobieganie osteoporozie. Ćwiczenia oddziaływujące na cały organizm, zwiększają wydolność układu oddechowego oraz sprawność krążenia.

 

Utworzenie GIMNASTYKI RODZINNEJ ma na celu zachęcić i zmobilizować wszystkich członków rodziny do ruchu jako środka estetyki i higieny ciała. Uczymy poprzez dyscyplinę rodzinną jak unikać zagrożeń nadmiernych obciążeń dla naszego aparatu ruchu i narządów wewnętrznych. Edukujemy poprzez wspólne ćwiczenia rodzinne o podstawowych potrzebach naszej fizjologii stanowiących o naszym zdrowiu fizycznym i psychicznym.

 

Znany jest zbawienny wpływ gimnastyki ogólnousprawniającej u osób zagrożonych zawałem serca czy udarem mózgowym, korzystne dla układu krążenia są nawet półgodzinne, ale codzienne ćwiczenia fizyczne. Przy nadciśnieniu powodują obniżenie zarówno ciśnienia skurczowego jak i rozkurczowego. Ruch usprawniający zmniejsza też ryzyko powtórnego zawału serca. Zapobiega także zrzeszotnieniu kości, czyli osteoporozie. Przy cukrzycy typu drugiego, zwiększa tolerancję glukozy. Gimnastyka korekcyjna wykorzystująca dynamiczne ćwiczenia czynne jest nieodzowna w korygowaniu bocznych skrzywieniach kręgosłupa, płaskostopiu, w walce z otyłością i wieloma chorobami cywilizacyjnymi.

 

Ćwiczenia ogólnokondycyjne odbywają się na sali gimnastycznej wyposażonej w sprzęt do ćwiczeń:

  • Steper
  • Twister
  • Piłki do ćwiczeń rehabilitacyjnych
  • Drabinki rehabilitacyjne - do ćwiczeń ogólnousprawniających i gimnastyki korekcyjnej
  • Taśmy, tubingi, ekspandery
  • Hantle, obciążniki
  • Inne

 

GIMNASTYKA RODZINNA składa się z trzech części:

  • Wstępnej, jako rozgrzewki dla ćwiczeń o zwiększonej intensywności
  • Głównej, do realizacji podstawowego celu w formach ćwiczeniowych,
    edukacyjnych, integracyjnych i zabawowych
  • Końcowej, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne

 

 

W zajęciach uczestniczy tylko jedna rodzina.

 

Czas trwania zajęć GIMNASTYKI RODZINNEJ - 60 minut